Școala Gimnazială "Mihai Viteazul"

Prezentare


                   În anul 1981 apărea în municipiul Tărgu-Mureș încă o grădiniță nouă, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 21. Din anul 2001, grădinița primește un alt nume ,,Dumbrava Minunată”, iar din anul 2014 devine structură a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul”.

                   Grădinița este situată pe strada Muncii, nr. 17/A, în incinta școlii. Funcționează cu șase grupe, secția română și secția maghiară, toate grupele au regim de program prelungit, cele douăsprezece educatoare sunt titularele unității. Întreg colectivul îşi desfăşoară munca cu dăruire, are o bună pregătire profesională şi se perfecţionează continuu. Este preocupat de crearea unui climat favorabil, sigur, în care toate părţile să se simtă bine şi să fie mulţumite. Grădinița are în componență și personal administrativ cu experienţă în domeniu, personal de îngrijire responsabil și personal medico-sanitar.

                   Grădinița dispune de săli de grupă şi holuri spaţioase, bine echipate cu mobilier ergonomic, modern, calculatoare, videoproiectoare, aparatură audio şi video, o bibliotecă cu fond de carte pentru copii, materiale didactice adecvate ultimelor cerinţe, curte cu gazon şi teren, dotate cu aparate de joacă specifice.