Școala Gimnazială "Mihai Viteazul"

Prezentare Școală


DESCRIEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

           Mihai Viteazul, înscris în marea Carte a istoriei, în galeria eroilor naționali, continuă să fie perceput în conștiința națională ca fiind domnitorul ce a înfăptuit idealul național, în strânsă legătură cu un sistem politic european și care a rămas, în prezent, viu printre noi, ca model și simbol, îndemnându-ne la păstrarea moștenirii lăsate, la dăinuire și vitejie, insuflând poporului nostru și a tuturor generațiilor de elevi ce trec pragurile școlii noastre așezată pe strada Muncii, nr. 17, mărețul îndemn de a persevera și de a-și duce fiecare „luptă” până la
final.
           Iar pentru că „nici un român n-a mai putut gândi Unirea fără chipul lui de o curată poezie tragică, fără paloșul său ridicat spre cerul dreptății”, în amintirea legăturilor orașului nostru cu Mihai Viteazul, Școala Generală nr. 5 a obținut, începând cu anul 2001, aprobarea ISJ Mureș de a se numi Gimnaziul de Stat „Mihai Viteazul”, astăzi devenită „Școală Gimnazială”.

           Purtați de un ideal aparte, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” reprezintă o punte de legătură între generații, oferind elevilor posibilitatea conturării unui drum profesional de succes, deschizându-le totodată porțile înspre o educație superioară.

            Încă de la înființarea instituției s-a încercat menținerea unei relații de cooperare cu familiile implicate în demersul didactic, astfel încât elevii au posibilitatea studierii unei limbi străine. În această direcție, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Târgu Mureș se prezintă astăzi elevilor asemeni unui real ajutor și partener în încercarea continuă de a atinge obiectivele avute în vedere pentru fiecare obiect de studiu, pentru fiecare unitate de conținut, pentru fiecare lecție întreprinsă. Așadar, având un puternic accent îndreptat înspre activitatea elevilor, instituția, ca una dintre cele mai prestigioase din județ, nu face altceva decât să contureze un traseu optim de urmat în scopul accederii elevilor la o înțelegere de profunzime, oferindu-le totodată șansa de a-și împărtăși cu ceilalți experiențele înregistrate, implicându-se direct în activitățile creionate la clasă. Iar pentru ca activizarea predării-învățării- evaluării să fie realizată, să nu mai constituie un simplu fapt dezirabil, cadrele didactice, responsabile pentru transformarea personalității și totodată formarea noului cetățean în contextul societății
contemporane, deveniți direct răspunzători pentru succesul sau celor educați, ne vedem însărcinați să producem această „reformă” permanentă în toate domeniile existenței, prin dezvoltarea motivației unei participări active, stimularea creativității, dezvoltarea gândirii, dezvoltarea interesului pentru învățare, întrucât frâiele viitorului vor fi preluate în curând de ei, de școlarii din ziua de astăzi...