Școala Gimnazială "Mihai Viteazul"

Prezentare şcoală


DESCRIEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Mihai Viteazul, înscris în marea Carte a istoriei, în galeria eroilor naționali, continuă
să fie perceput în conștiința națională ca fiind domnitorul ce a înfăptuit idealul național, în
strânsă legătură cu un sistem politic european și care a rămas, în prezent, viu printre noi, ca
model și simbol, îndemnându-ne la păstrarea moștenirii lăsate, la dăinuire și vitejie, insuflând
poporului nostru și a tuturor generațiilor de elevi ce trec pragurile școlii noastre așezată pe
strada Muncii, nr. 17, mărețul îndemn de a persevera și de a-și duce fiecare „luptă” până la
final.
Iar pentru că „nici un român n-a mai putut gândi Unirea fără chipul lui de o curată
poezie tragică, fără paloșul său ridicat spre cerul dreptății”, în amintirea legăturilor orașului
nostru cu Mihai Viteazul, Școala Generală nr. 5 a obținut, începând cu anul 2001, aprobarea
ISJ Mureș de a se numi Gimnaziul de Stat „Mihai Viteazul”, astăzi devenită „Școală
Gimnazială”.

Purtați de un ideal aparte, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” reprezintă o punte de
legătură între generații, oferind elevilor posibilitatea conturării unui drum profesional de
succes, deschizându-le totodată porțile înspre o educație superioară.

Încă de la înființarea instituției s-a încercat menținerea unei relații de cooperare cu
familiile implicate în demersul didactic, astfel încât elevii au posibilitatea studierii unei limbi
străine.
În această direcție, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Târgu Mureș se prezintă
astăzi elevilor asemeni unui real ajutor și partener în încercarea continuă de a atinge
obiectivele avute în vedere pentru fiecare obiect de studiu, pentru fiecare unitate de conținut,
pentru fiecare lecție întreprinsă. Așadar, având un puternic accent îndreptat înspre activitatea
elevilor, instituția, ca una dintre cele mai prestigioase din județ, nu face altceva decât să
contureze un traseu optim de urmat în scopul accederii elevilor la o înțelegere de profunzime,
oferindu-le totodată șansa de a-și împărtăși cu ceilalți experiențele înregistrate, implicându-se
direct în activitățile creionate la clasă. Iar pentru ca activizarea predării-învățării- evaluării să
fie realizată, să nu mai constituie un simplu fapt dezirabil, cadrele didactice, responsabile
pentru transformarea personalității și totodată formarea noului cetățean în contextul societății
contemporane, deveniți direct răspunzători pentru succesul sau celor educați, ne vedem
însărcinați să producem această „reformă” permanentă în toate domeniile existenței, prin
dezvoltarea motivației unei participări active, stimularea creativității, dezvoltarea gândirii,
dezvoltarea interesului pentru învățare, întrucât frâiele viitorului vor fi preluate în curând de
ei, de școlarii din ziua de astăzi...